•   "Executio iuris non habet iniuriam" 

  - "Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem".

 •   "Da mihi factum, dabo tibi ius"

  - "Podaj mi fakty, a ja dam Ci prawo".

 •   "Male nostro iure uti non debemus"

  - "Nie powinniśmy źle korzystać z naszych praw".

 •   "Prior tempore potior iure"

  - "Pierwszy w czasie lepszy w prawie".

 •   "Ius est ars boni et aequi"

  - "Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe".

Zespół

Jacek Buch
Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, po ukończeniu której złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Doświadczenie zdobywał w renomowanej wrocławskiej kancelarii radców prawnych, w której obsługiwał osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego, a także w dziale prawnym jednej z największych polskich spółek sektora finansowego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe) oraz prawa gospodarczego (prawo handlowe, prawo upadłościowe). W obszarze jego zainteresowań znajdują się również sprawy z zakresu prawa pracy. Ponadto w ramach wykonywanej praktyki reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji m.in. w sprawach o zapłatę (dochodzeniem należności kontraktowych i odszkodowań), a także o podział majątku i zniesienie współwłasności.

Jest autorem wielu opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Z sukcesem dla swoich Klientów prowadził sprawy sądowe oraz uczestniczył w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wielu kontraktów handlowych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje poprzez udział, również jako prelegent, w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych.

Włada językiem angielskim.


dr Dominika Buch
Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Studium Prawa Rosyjskiego Uczelni Łazarskiego oraz Akademickiego Uniwersytetu Prawnego w Moskwie, działającego przy Instytucie Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk. Ukończyła czteroletnie studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w grudniu 2016r. obroniła rozprawę doktorską. Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w OIRP we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych, jak również w Dziale Prawnym Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Ponadto współpracowała z organizacjami non-profit m.in. Fundacją Academia Iuris świadcząc na ich rzecz pomoc prawną.

W swojej praktyce specjalizuje się w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa pracy (indywidualne i zbiorowe), a w szczególności zastępstwie procesowym w sprawach o przywrócenie do pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia oraz odszkodowaniach pracowniczych. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców (sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, organizacyjnych, zarządzeń, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy i in.). Ponadto w Kancelarii prowadzi szereg postępowań cywilnych, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, prawa rodzinnego oraz dochodzenia odszkodowań.

Współautorka komentarza do Konstytucji RP pod redakcją prof. dra hab. Marka Safjana, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, a także wystąpień na konferencjach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto opracowuje i prowadzi szkolenia dedykowane do różnorodnych grup odbiorców.

Włada językiem rosyjskim i angielskim.
 

Marta Spanier
Aplikantka radcowska

Absolwentka Prawa oraz Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała w renomowanej wrocławskiej kancelarii prawa gospodarczego. W ramach swojej praktyki zajmowała się m.in. sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, spadkowego i rodzinnego, prawa ubezpieczeniowego i administracyjnego. Reprezentowała zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne w procesach sądowych związanych z dochodzeniem należności kontraktowych oraz odszkodowań, a także aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, również jako prelegent.

Włada językiem angielskim.
 

Agnieszka Soja - Gaik
Aplikantka radcowska

Aplikantka radcowska trzeciego roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W czasie studiów doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskiej kancelarii radców prawnych oraz w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów swoją karierę zawodową związała z jedną z największych kancelarii prawa gospodarczego w Polsce.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Doradza Klientom m.in. w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności handlowego i upadłościowego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje ponadto problematyka prawna związana z  prawem nowych technologii, w szczególności prawem e-commerce.

Włada językiem angielskim.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.