•   "Executio iuris non habet iniuriam" 

  - "Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem".

 •   "Da mihi factum, dabo tibi ius"

  - "Podaj mi fakty, a ja dam Ci prawo".

 •   "Male nostro iure uti non debemus"

  - "Nie powinniśmy źle korzystać z naszych praw".

 •   "Prior tempore potior iure"

  - "Pierwszy w czasie lepszy w prawie".

 •   "Ius est ars boni et aequi"

  - "Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe".

Porady on-line

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, oferuje również usługę profesjonalnego doradztwa prawnego świadczonego drogą elektroniczną (on-line). W szczególności mogą Państwo uzyskać poradę prawną, opinię prawną, projekt umowy lub pisma procesowego, np. pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zażalenia, apelacji - bez konieczności osobistego kontaktu z radcą prawnym.

Kancelaria gwarantuje poufność powierzonych jej danych. Wszelkie informacje objęte są tajemnicą radcowską i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

Aby skorzystać z usługi pomocy prawnej on-line proszę zapoznać się z Regulaminem, a następnie:

 • Wysłać zapytanie prawne

Wiadomość zawierającą szczegółowy opis stanu faktycznego, dane kontaktowe oraz Państwa oczekiwania proszę przesłać na adres email: mail bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt. Do wiadomości można również załączyć skany lub fotografie dokumentów dotyczących sprawy.

 • Oczekiwać odpowiedzi kancelarii

Kancelaria po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego przygotuje i prześle do Państwa ofertę obejmującą w szczególności: wycenę usługi oraz proponowany termin i sposób jej wykonania.  

Pragniemy podkreślić, iż dwa wyżej wskazane etapy są dla Państwa zupełnie bezpłatne i do niczego niezobowiązujące. Do zawarcia umowy dochodzi dopiero z chwilą akceptacji przez Państwa zaproponowanych w ofercie warunków realizacji usługi oraz zapłaty wynagrodzenia.

 • Dokonać płatności

Po zaakceptowaniu przedstawionych przez kancelarię warunków realizacji usługi prosimy dokonać płatności na rachunek bankowy kancelarii: 39 1950 0001 2006 0017 1564 0001.

W braku odmiennych uregulowań kancelaria zobowiązuje się wykonać usługę w terminie 3 dni roboczych liczonych od momentu wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy kancelarii. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi, w szczególności w przypadku spraw szczególnie zawiłych, wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień. O zmianie terminu wykonania usługi kancelaria niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.